I. THỰC HIỆN CÔNG VIỆC LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ

1. Mua chữ ký điện tử

-  Doanh nghiệp (sau đây viết tắt là “DN”)  lựa chọn nhà cung cấp chữ ký điện tử và tiến hành mua chữ ký điện tử để ký tờ khai thuế, giấy nộp tiền thuế, hồ sơ bảo hiểm, hoá đơn điện tử…..

2. Đăng ký tài khoản kê khai, nộp thuế

- Sau khi đã mua chữ ký điện tử DN tiến hành đăng ký tài khoản kê khai thuế, nộp thuế tại các trang cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế như: nhantokhai.gdt.gov.vn, nopthue.gdt.gov.vn, thuedientu.gdt.gov.vn, …. (Thông thường công việc đăng ký các tài khoản này được bên cung cấp chữ ký điện tử hỗ trợ thực hiện)

II. KÊ KHAI VÀ NỘP THUẾ

1. Lệ phí môn bài

- Đối với DN mới thành lập mà chưa có hoạt động SXKD thì hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài là 30 ngày kể từ ngày thành lập.

- Đối với DN mới thành lập mà có hoạt động SXKD ngay thì hạn nộp tờ khai và tiền thuế môn bài là ngày cuối cùng của tháng thành lập.

- Đối với DN thành lập trong 6 tháng cuối năm thì chỉ nộp ½ số thuế môn bài của cả năm

2. Thuế GTGT

- Thời hạn kê khai: Đối với DN mới thành lập thì kê khai và nộp thuế GTGT theo quý thời hạn nộp tờ khai và thuế là ngày thứ 30 tháng đầu quý sau.

- Phương pháp tính thuế: DN tự lựa chọn phương  pháp tính thuế và kê khai thuế theo mẫu tờ khai tương ứng: phương pháp khấu trừ kê khai theo mẫu 01/GTGT, phương pháp trực tiếp trên GTGT kê khai theo mẫu 03/GTGT (áp dụng cho DN kinh doanh vàng bạc, đá quý), phương pháp trực tiếp trên doanh thu mẫu 04/GTGT.

Lưu ý: Tờ khai đầu tiên DN nộp theo phương pháp nào thì mặc định áp dụng phương pháp đó theo chu kỳ ổn định 2 năm liên tục

3. Thuế TNDN

- DN thực hiện quyết toán thuế TNDN theo năm, hạn nộp tờ khai là 90 ngày kể từ ngày hết năm tài chính.

4. Thuế TNCN

- Nếu không có phát sinh khấu trừ thuế không phải kê khai

- DN có phát sinh khấu trừ thuế thì kê khai và nộp thuế theo quý thời hạn là ngày thứ 30 quý sau.

- Cuối năm DN phải nộp tờ khai quyết toán năm nếu trong năm có phát sinh chi trả thu nhập kể cả không phát sinh khấu trừ thuế

III. THÔNG BÁO PHÁT HÀNH HOÁ ĐƠN

-  DN mới thành lập bắt buộc sử dụng hoá đơn điện tử có tích hợp phần mềm kế toán theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

- DN gửi đăng ký sử dụng hoá đơn điện tử qua cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế theo mẫu: 01 ban hành kèm Nghị định 119/2018/NĐ-CP. Sau 1 ngày làm việc cơ quan thuế sẽ gửi phản hồi về việc chấp thuận hay không chấp thuận cho doanh nghiệp sử dụng hoá đơn điện tử. Khi nhận được công văn chấp thuận từ cơ quan thuế doanh nghiệp tiến hành lập thông báo phát hành hoá đơn điện tử.

- DN lựa chọn nhà cung cấp hoá đơn điện tử tích hợp phần mềm kế toán , tiến hành tạo mẫu hoá đơn, lập và gửi thông báo phát hành hoá đơn kèm mẫu hoá đơn đến cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế. Sau 2 ngày nếu cơ quan thuế không có phản hồi thì DN bắt đầu được sử dụng hoá đơn điện tử.

IV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG

- DN mới thành lập cần phải mở tài khoản ngân hàng để nộp thuế qua mạng, thanh toán với nhà cung cấp. Đặc biệt những hóa đơn có giá trị trên 20 triệu đồng bắt buộc phải thanh toán qua tài khoản ngân hàng để được khấu trừ thuế và được tính vào chi phí được trừ.

- Sau khi mở tài khoản ngân hàng công ty phải khai báo tài khoàn ngân hàng với sở kế hoạch và đầu tư trong vòng 10 ngày kể từ ngày mở tài khoản.

V.  LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG, BẢO HIỂM XÃ HỘI

- Khi có phát sinh quan hệ lao động công ty phải khai báo số lao động, xây dựng thang bảng lương nộp phòng LĐ TBXH

- Với hợp đồng lao động từ 1 tháng trở lên bắt buộc phải tham gia BHXH

BAN CHÍNH SÁCH EHOADON.ORG

Mọi vướng mắc vui lòng vui lòng liên hệ: 0965 276 535 để được giải đáp