VẬN CHUYỂN HÀNG ĐI BÁN CÓ HAY KHÔNG PHẢI IN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ RA GIẤY ĐỂ CƠ QUAN CHỨC NĂNG KIỂM TRA?

Đây là băn khoăn của nhiều doanh nghiệp khi triển khai hóa đơn điện tử. Vậy để hiểu rõ vấn đề này chúng ta cần tham khảo nghị định số 119/2018/NĐ-CP Quy định về sử dụng hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa dịch vụ.

Tại điều 29 Nghị định 119/2018/NĐ-CP có quy định như sau:

“Điều 29. Tra cứu thông tin hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường

1. Khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm sử dụng các thiết bị để truy cập tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử.

2. Trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng đến việc truy cập mạng Internet dẫn đến không tra cứu được dữ liệu hóa đơn, nếu:

a) Trường hợp người vận chuyển hàng hóa có chứng từ giấy (bản sao bằng giấy không cần ký tên, đóng dấu của người mua, người bán hàng hóa) chuyển từ hóa đơn điện tử thì xuất trình chứng từ giấy chuyển cho cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra hàng hóa. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra căn cứ chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử để lưu thông hàng hóa và tiếp tục thực hiện tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử (tại đầu mối đăng ký với Tổng cục Thuế) để phục vụ công tác kiểm tra để xử lý theo quy định;

b) Trường hợp người vận chuyển hàng hóa không có chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử thì cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để kiểm tra, xác nhận hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.”

Như vậy, với quy định tại điều 29 nghị định mới này, cả doanh nghiệp và cơ quan chức năng đã được hướng dẫn rất rõ về việc xác minh hàng hóa vận chuyển trên đường thông qua hóa đơn điện tử.

Cụ thể là người vận chuyển hàng hóa không bắt buộc phải có chứng từ giấy khi lưu thông hàng hóa trên đường. Qua đây, nỗi lo lắng mà nhiều đơn vị còn chần chừ trong việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử cũng đã được giải quyết khá triệt để.

Mọi thắc mắc về hóa đơn điện tử quý khách hàng có thể liên hệ qua Inbox tại góc phải màn hình trên web eHoaDon.org hoặc gọi vào hotline: 0965 276 535 để được tư vấn cụ thể