Combo 1: Tặng Thẻ giải đáp Chính sách thuế - Kế toán (Thời hạn 6 tháng)

Tư vấn pháp lý: ThS. Nguyễn Định

Combo 2: Tặng Thẻ học thực hành khai báo thuế (Thời hạn 12 tháng)

Giảng viên: ThS. Nguyễn Định

Combo 3: Chiết khấu 30% giá dịch vụ chữ ký số khi sử dụng dịch vụ của ehoadon.org

Combo 4: Tặng gói phần mềm kế toán full tính năng 3000 nghiệp vụ/năm cho đơn vị mới thành lập từ năm 2018 khi sử dụng hóa đơn điện tử của ehoadon.org

Combo 5: Tặng bản quyền phần mềm FULL mã số thuế trị giá 10.000.000đ cho đơn vị làm dịch vụ kế toán khi triển khai được 5 hợp đồng hoá đơn điện tử của eHoaDon.org