I. GIÁ TRỊ CỦA THẺ TƯ VẤN

1. Hỗ trợ khách hàng 24/7 các vướng mắc về qua trình sử dụng hóa đơn điện tử

2. Tư vấn toàn diện chính sách thuế, kế toán

3. Hỗ trợ kê khai và quyết toán thuế

4. Hướng dẫn lập và kiểm soát rủi ro báo cáo tài chính

II. CHUYÊN GIA TƯ VẤN HỖ TRỢ

1. Ông Nguyễn Định - Cán bộ Cục Thuế tỉnh Thái Bình

2. Ông Phạm Đức Tài - Ban hỗ trợ giải pháp doanh nghiệp