1. Giá dịch vụ

          (Hóa đơn không dùng hết được chuyển cho năm tiếp theo)

2. Miễn phí: lưu trữ, tra cứu hóa đơn trong vòng 10 năm tính từ ngày phát hành hóa đơn

3. Miễn phí: Gói dữ liệu online trong suốt quá trình sử dụng

4. Tặng miễn phí: Bộ quà tặng quản trị doanh nghiệp chỉ có tại eHoadon.org (Link nhận quà)

KHUYẾN MẠI HOT!

1. Tặng gói hoá đơn điện tử E500 khi mua gói phần mềm kế toán bất kỳ của eHoaDon.org

2. Tặng 10% tổng giá thanh toán khi khách hàng mua hóa đơn điện tử kèm chữ ký số tại EHoaDon.org