1. Giá dịch vụ

          (Hóa đơn không dùng hết được chuyển cho năm tiếp theo)

2. Phí khởi tạo: 500.000 đ cho 1 lần thông báo phát hành hóa đơn

3. Miễn phí: lưu trữ, tra cứu hóa đơn trong vòng 10 năm tính từ ngày phát hành hóa đơn

4. Miễn phí: Gói dữ liệu online trong suốt quá trình sử dụng

5. Tặng miễn phí: Bộ quà tặng quản trị doanh nghiệp chỉ có tại eHoadon.org (Link nhận quà)

6. Tặng bộ combo siêu tiện lợi: (Link nhận combo)

KHUYẾN MẠI HOT!

Tặng gói hoá đơn điện tử E500 khi mua gói phần mềm kế toán bất kỳ của eHoaDon.org